Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cysylltwch â ni ynglŷn â gwneud cais am Gredyd Cynhwysol

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Gall ein cynghorwyr Help i Hawlio eich helpu gyda chamau cynnar eich cais Credyd Cynhwysol. Gallwch siarad â nhw ar y ffôn, neu ar-lein dros sgwrs.

Gall ein cynghorwyr eich helpu i:

  • gweithio allan a allwch gael Credyd Cynhwysol
  • llenwi’r cais Credyd Cynhwysol
  • paratoi ar gyfer eich apwyntiad Canolfan Gwaith cyntaf
  • gwirio bod eich taliad cyntaf yn gywir

Gallwch ddarllen ein cyngor ar-lein ar Gredyd Cynhwysol unrhyw bryd. 

Ffonio ein llinell ffôn genedlaethol

Gallwch gysylltu â chynghorydd trwy ein gwasanaeth ffôn  rhad ac am ddim Help i Hawlio. Mae cynghorwyr ar gael rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Cymru: 08000 241 220
Lloegr: 0800 144 8 444
Yr Alban: 0800 023 2581

Ffoniwch rif Cymru os hoffech chi siarad â chynghorydd Cymraeg.

Gofynnwch am gyfieithydd os ydych angen cyngor arnoch mewn iaith wahanol.

Relay UK - os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn, gallwch deipio'r hyn yr hoffech ei ddweud:

Relay UK (Cymru): 18001 yna 08000 241 220

Relay UK (Lloegr): 18001 yna 0800 144 8 444

Gallwch ddefnyddio Relay UK gydag ap neu ffôn testun. Nid oes tâl ychwanegol i'w ddefnyddio. Dysgwch sut i ddefnyddio Relay UK ar wefan Relay UK.  

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Gallwch gael cyngor gennym drwy ddefnyddio dehonglydd BSL ar wefan SignVideo. Byddwch yn cael eich cysylltu ag un o’n cynghorwyr a dehonglydd BSL – ni chodir tâl.

Mae cynghorwyr ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 4pm.

Siarad â ni ar-lein

Gallwch hefyd sgwrsio â chynghorydd ar-lein am eich cais Credyd Cynhwysol. Mae cyfleuster Sgwrsio ar gael fel arfer rhwng 8am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Nid yw ar gael ar wyliau cyhoeddus.

Os na fydd cynghorydd ar gael, ni fydd y botwn sgwrsio yn ymddangos ar y dudalen hon.

Os ydych chi’n anhapus â’r gwasanaeth rydych chi wedi’i dderbyn

Gallwch chi ddefnyddio ein gweithdrefn gwyno os ydych chi eisiau cwyno am ein gwasanaeth Help i Hawlio.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.