Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Hunan asesiad

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i Loegr, Cymru a’r Alban

Fe allwch chi ddod o hyd i’r wybodaeth am Hunan Asesiad ar wefan Cyllid a Thollau EM yn: www.hmrc.gov.uk.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynglŷn ag Hunan Asesiad, ffoniwch eich swyddfa dreth rhwng 8.30-4.30pm Dydd Llun i Ddydd Gwener neu ffoniwch Linell Gymorth Hunan Asesiad ar 0845 9 000 444.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.