Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cynhaliaeth Plant – cyflwyno cais

Mae'r adran hon yn esbonio sut i gyflwyno cais am daliadau cynhaliaeth plant dan Gynllun 2012. I ddechrau, fe fydd pob ymgeisydd newydd yn dal i gyflwyno cais i'r Asiantaeth Cynnal Plant ac fe fydd achosion addas yn cael eu trosglwyddo at y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant i'w prosesu.Service for processing.

Cyflwyno cais am daliadau cynhaliaeth

Sut i gyflwyno cais i'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant er mwyn iddo drefnu taliadau cynhaliaeth dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Beth sy'n digwydd pan fydd yna gais?

Dod o hyd i'r rhiant sy'n gorfod talu taliadau cynhaliaeth a darganfod faint fydd y taliadau cynhaliaeth ar gyfer y rhiant sy'n gorfod talu pan fydd y taliadau'n cael eu trefnu gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant trwy Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Gwybodaeth y mae'n rhaid i chi ei rhoi os ydyn nhw'n gofyn i chi dalu taliadau cynhaliaet

Gwybodaeth y bydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant ei hangen gennych os mai chi yw’r rhiant y gofynnwyd i chi dalu taliadau cynhaliaeth dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Rydych yn gwadu mai chi yw tad y plant

Gwadu mai chi yw tad y plant os ydych yn cael eich enwi gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant fel y rhiant sy'n gorfod talu taliadau cynhaliaeth dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.