Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cymryd rhan yn y Gwasanaeth Tystion

Mae Gwasanaeth Tystion Cyngor ar Bopeth yn darparu gwasanaeth hollbwysig ac yn cynnig cefnogaeth annibynnol ac am ddim i dystion ym mhob llys troseddol ledled Cymru a Lloegr.

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Tystion

Rydym yn darparu cefnogaeth am ddim ac annibynnol i dystion yr erlyniad a’r amddiffyniad ym mhob llys troseddol yng Nghymru a Lloegr.

Mae ein gwirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi yn darparu gwybodaeth ymarferol am y broses, ynghyd â chefnogaeth emosiynol i helpu i dystion deimlo’n fwy hyderus wrth roi tystiolaeth.

Os ydych chi’n dyst

Cyngor ar fynd i’r llys i roi tystiolaeth.

Ein gwasanaeth yn gryno

Gwirfoddoli gyda ni

Ymunwch â ni fel gwirfoddolwr y Gwasanaeth Tystion, byddwch yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth lawn i fod yn rhan o’n tîm.

Cyfeirio tyst atom ni

Cyfeirio tyst atom ni – llenwch y ffurflen a byddwn yn cysylltu â nhw mewn 2 ddiwrnod gwaith.

Rhoi i’r Gwasanaeth Tystion

Helpwch ni i gefnogi tystion yn y dyfodol wrth iddynt ymgymryd â rôl hollbwysig.

Rhoi nawr