Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Citizens Advice Cymru - Wales policy research

Citizens Advice regularly publishes policy research on issues affecting clients of our service. We use this evidence to campaign for changes in policies and services.

This policy research is from Citizens Advice Cymru on issues particularly relating to Wales.

The Potential Impact of Coronavirus on Council Tax Arrears / Effaith bosibl Coronafirws ar Ôl-ddyledion Treth Gyngor

9 Ebrill 2020

Whilst the outbreak of coronavirus in the UK has recently forced many households into financial hardship, the crisis is also exacerbating existing financial difficulties for people in Wales. Er bod yr achosion o coronafirws yn y DU wedi gorfodi llawer o aelwydydd i galedi ariannol yn ddiweddar, mae'r argyfwng hefyd yn gwaethygu'r anawsterau ariannol presennol i bobl yng Nghymru.

Helping Wales through the Covid-19 pandemic

17 Mawrth 2020

Citizens Advice Cymru's briefing on potential measures the Welsh Government could take to protect the most vulnerable families in Wales in the face of the ongoing Covid-19 pandemic

Help when I need it / Cymorth Hawdd Ei Gael

13 Chwefror 2019

How people with mental health problems interact with local authorities across Wales / Y ffordd mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn ymwneud ag awdurdodau lleol ledled Cymru