Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Plant a phobl ifanc

Budd-dal sy'n cael ei dalu i'r rhan fwyaf o bobl â phlant yw budd-dal plant. Mae'n bosib y byddwch chi'n gallu hawlio credyd treth plant hefyd os ydych chi ar incwm isel.

Gall budd-daliadau eraill helpu gyda chostau babi newydd, gofal plant neu os yw plentyn yn anabl.

Budd-daliadau ar gyfer teuluoedd a phlant

Benefits for pregnant women and parents, including maternity allowance, maternity grants, child tax credit, child benefit and child trust fund.

Child Benefit and tax if you have a high income

Talu treth ar fudd-dal plant, a elwir yn Dâl Budd-dal Plant Incwm Uchel, i bobl ag incwm o £50,000 neu fwy y flwyddyn dreth, sut i dalu'r dreth a sut i osgoi ei thalu.

Pobl ifanc a budd-daliadau

Information on benefits for young people between the ages of 14 and 18.