Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Dod o dramor a hawlio budd-daliadau - y prawf preswylfan arferol

Os ydych chi'n dod i'r DU o dramor ac eisiau hawlio budd-daliadau penodol, rhaid i chi fodloni amodau prawf, sef y prawf preswylfan arferol. Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth am y prawf preswylfan arferol a gweld a oes angen i chi fodloni amodau'r prawf.

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais am fudd-daliadau a bod eich cais wedi'i wrthod am nad oeddech chi'n bodloni'r gofynion, mae gwybodaeth am beth ddylech chi ei wneud yma hefyd.