Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cadarnhau a ydych chi'n gymwys am Gredyd Cynhwysol

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Os nad oes gennych chi god post, nodwch god post rhywle lle rydych chi'n aros, neu rywle y gallech chi gasglu post. Er enghraifft, gallech ddefnyddio cod post tŷ perthynas neu hostel.

Os nad oes cod post y gallwch chi ei ddefnyddio, edrychwch i weld a allwch chi wneud cais am gymorth digartrefedd yn lle.

Peidiwch â gwneud cais am Gredyd Cynhwysol os oes gennych fisa sy'n dweud “no recourse to public funds” neu os ydych chi'n destun rheolaeth fewnfudo. Gallai effeithio ar eich hawl i aros yn y DU.

Os nad ydych chi'n siŵr a ydych chi'n destun rheolaeth fewnfudo, gallwch gysylltu â'ch Cyngor ar Bopeth agosaf am help.


Yn cynnwys gwybodaeth sector cyhoeddus sydd wedi'i thrwyddedu o dan Drwydded Llywodraeth Agored f3.0.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.