Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru. Newid gwlad

Budd-dal Tai - adnodd cyfrifo ystafelloedd gwely ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol

Os ydych chi'n rhentu'ch cartref gan y cyngor neu gymdeithas tai, mae'n bosib y byddwch yn cael llai o Fudd-dal Tai. Gallai hyn ddigwydd os ydych chi o oedran gweithio a bod eich cartref yn fwy nag sydd ei angen arnoch. Enw arall ar hyn yw'r 'dreth ystafell wely', 'tâl tanfeddiannu', 'meini prawf maint y sector cymdeithasol' a 'cael gwared ar y cymhorthdal ystafell sbâr'. Darllenwch am:

Cyfrifwch sawl ystafell wely y bydd gennych hawl iddynt. Rhowch fanylion pawb sy'n byw yn eich cartref a dewiswch 'Continue'. Mae seren (*) ger yr holl wybodaeth ofynnol.

Please enable scripting to use this content.

Did this advice help?