Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru. Newid gwlad

Prawf iechyd ariannol

Mae'r wybodaeth yma'n berthnasol i Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Cyfle i chi ddarganfod os yw eich sefyllfa ariannol chi yn un iach, ac i gael llond lle o gyngor am ffordd iachach o fyw yn ariannol, trwy roi tro ar brawf iechyd ariannol.

Cynhyrchwyd y prawf gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Er mwyn gwneud y prawf, rhowch glic ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn: www.moneyadviceservice.org.uk.

Did this advice help?