Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Prawf iechyd ariannol

This advice applies to Cymru

Mae'r wybodaeth yma'n berthnasol i Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Cyfle i chi ddarganfod os yw eich sefyllfa ariannol chi yn un iach, ac i gael llond lle o gyngor am ffordd iachach o fyw yn ariannol, trwy roi tro ar brawf iechyd ariannol.

Cynhyrchwyd y prawf gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Er mwyn gwneud y prawf, rhowch glic ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn: www.moneyadviceservice.org.uk.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?
A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.