Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Hunan asesiad

This advice applies to Cymru

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i Loegr, Cymru a’r Alban

Fe allwch chi ddod o hyd i’r wybodaeth am Hunan Asesiad ar wefan Cyllid a Thollau EM yn: www.hmrc.gov.uk.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynglŷn ag Hunan Asesiad, ffoniwch eich swyddfa dreth rhwng 8.30-4.30pm Dydd Llun i Ddydd Gwener neu ffoniwch Linell Gymorth Hunan Asesiad ar 0845 9 000 444.

Did this advice help?
Why wasn't this advice helpful?
Did this advice help?

Thank you, your feedback has been submitted.