Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Mudiadau plymio a gwresogi

This advice applies to Cymru

Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion mudiadau plymio a gwresogi y gallwch gysylltu â nhw i ddod o hyd i blymwyr a pheirianwyr gwresogi.

Plymio a gwresogi

Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering

Mae CIPHE (Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering) yn cadw cofrestr o blymwyr cymwys ac mae ganddo gronfa ddata o blymwyr cofrestredig ar ei wefan y gellir ei chwilio.  Mae CIPHE hefyd yn medru darparu manylion aelodau sy'n barod i fod yn dystion arbenigol. Rhaid i aelodau CIPHE ddilyn Cod Safonau Proffesiynol CIPHE. Fe fydd CIPHE yn ymchwilio i gwynion yn erbyn ei aelodau ac, os torrwyd y Cod Safonau Proffesiynol, fe all dynnu'r aelod oddi ar y gofrestr. Dyma'r manylion cyswllt:

Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering (CIPHE)
64 Station Lane
Hornchurch
Essex
RM12 6NB

Ffôn: 01708 472791
Cwynion: 01708 463111
Ffacs: 01708 448987
E-bost: info@ciphe.org.uk
Gwefan: www.ciphe.org.uk

National Association of Professional Inspectors and Testers

Mae corff o'r enw National Association of Professional Inspectors and Testers (NAPIT) yn fudiad a gymeradwywyd gan y llywodraeth ac mae'n cynnal cofrestr o gontractwyr yn y sectorau trydanol, plymio, gwresogi ac awyru. Rhaid i'r contractwyr cofrestredig weithio i safonau technegol y diwydiant sy'n cael eu hasesu a'u monitro gan NAPIT.

Mae NAPIT yn gweithredu gweithdrefn gwyno fewnol i ddatrys anghydfod dros safon dechnegol gwaith a wneir gan aelod o NAPIT. Os gwelir bod bai ar y contractwr, fe fydd yn rhaid iddo unioni'r cam heb unrhyw gost i chi. Os oes angen, efallai yr anfonir arolygydd NAPIT i asesu'r gwaith. Os nad yw'r contractwr yn unioni'r cam, yna dan ei Gynllun Gwarantu Ansawdd Gwaith efallai y bydd NAPIT yn penodi contractwr arall i wneud y gwaith. Ni fydd yn rhaid i chi dalu am y gwaith. Ni fydd NAPIT yn ymchwilio os yw'r gwyn yn ymwneud â chost y gwaith, neu'r amser a gymerir i'w gwblhau.

Dyma'r manylion cyswllt:

National Association of Professional Inspectors and Testers (NAPIT)
4th Floor, Mill 3
Pleasley Vale Business Park
Mansfield
Nottinghamshire
NG19 8LR

Ffôn: 0845 543 0330 (Dydd Llun i Ddydd Iau o 9.00yb tan 5.00yp; Dydd Gwener o 9.00yb tan 4.00yp)
Ffacs: 0845 543 0332
E-bost: info@napit.org.uk
Gwefan: www.napit.org.uk

Camau nesaf

Did this advice help?