Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Energy scams

Find out the common tricks bogus salespeople use to sell you energy. These include trying to sell you a pre-payment top-up meter or offering energy-saving gadgets to cut your energy bills.

Gwerthwyr ynni ffug – triciau cyffredin

Rhai triciau cyffredin a ddefnyddir gan werthwyr ynni ffug fel y medrwch ddiogelu eich hunan rhag cael eich camarwain i arwyddo cytundeb cyflenwi ynni nad ydych ei eisiau.

Os cynigir dyfais arbed ynni i chi

Os ydych wedi cael cynnig dyfais arbed ynni

Os oes rhywun yn ceisio gwerthu ychwanegiad mesurydd rhagdaliad i chi wrth y drws

Pam fod gwerthu ychwanegiadau mesurydd rhagdaliad bob amser yn dwyll, a’r hyn y dylech ei wneud os cewch eich twyllo.