Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Financial and prize draw scams

Financial scams get hold of your bank account details to steal money or convince you to invest in bogus deals. Prize draw scams trick you into calling expensive premium-rate phone numbers.

You can also be scammed when buying insurance for things like mobile phone or satellite television equipment.

Learn more about these scams to avoid being ripped off.

Sgamiau ariannol

Mae sgamiau ariannol yn ffyrdd o gael gafael ar eich manylion banc i ddwyn arian o'ch cyfrif neu i'ch argyhoeddi i fuddsoddi mewn cynigion ffug yn ymwneud â chyfranddaliadau neu fuddsoddiadau masnachol, weithiau dramor.

Osgoi sgamiau yswiriant a sgamiau waranti – ffonau symudol a theledu lloeren

Ceisiwch osgoi gael eich twyllo gan sgamiau yswiriant a sgamiau waranti ar gyfer ffonau symudol neu offer teledu lloeren.

Sgamiau gwobr cyfradd premiwm

Sgamiau gwobr cyfradd premiwm cyffredin a ddefnyddir trwy alwadau ffôn, negeseuon testun ac e-byst a sut i'ch diogelu'ch hun yn eu herbyn.