Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Diogelu'ch gwybodaeth bersonol ac ariannol rhag sgamiau

This advice applies to Cymru

Os ydych yn cadw'ch gwybodaeth bersonol ac ariannol yn ddiogel, fe fydd yn gostwng y siawns i sgamwyr ddwyn eich hunaniaeth bersonol er mwyn dwyn arian.

Mae'r dudalen hon yn rhoi cyngor i chi ar ddiogelu'ch gwybodaeth bersonol ac ariannol i sicrhau nad yw'n mynd i'r dwylo anghywir.

Diogelu'ch gwybodaeth ariannol

Diogelwch eich gwybodaeth ariannol i ostwng y perygl o dwyll:

 • peidiwch byth â rhoi eich manylion banc i rywun nad ydych yn ei 'nabod
 • cadwch ddogfennau personol pwysig, cardiau plastig a llyfrau siec mewn lle diogel
 • ceisiwch gofio cyfrineiriau a rhifau PIN. Os ydych chi'n gorfod eu hysgrifennu nhw i lawr, cadwch hwy mewn lle diogel ar wahân i'ch dogfennau ariannol eraill.
 • peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol allan, er enghraifft manylion banc a chardiau credyd, neu gopïau o ddogfennau fel eich pasbort neu drwydded gyrru, onid ydych chi'n gwybod gyda phwy yr ydych chi'n delio a pham y maen nhw ei hangen
 • carpiwch fantolenni banc, derbynebion a dogfennau eraill sy'n cynnwys unrhyw wybodaeth ariannol, er enghraifft rhifau cyfrif
 • darllenwch drwy fantolenni banc a chardiau credyd yn rheolaidd a dywedwch wrth eich banc ar unwaith os oes unrhyw wariant sydd ddim yn gyfarwydd i chi
 • os ydych chi'n disgwyl datganiad banc neu gerdyn credyd, bil cyfleustod neu wybodaeth ariannol o fath arall, cysylltwch â'r cwmni cyflenwi os nad ydych yn ei dderbyn
 • mynnwch eich post wedi ei ailgyfeirio ar unwaith os ydych yn symud tŷ
 • cysylltwch â Llinell Ymholiadau Cwsmeriaid y Post Brenhinol os ydych chi'n credu bod rhywun wedi dwyn eich post. Holwch os oes rhywun wedi cyflwyno cais i ailgyfeirio post yn eich enw chi heb yn wybod i chi
 • peidiwch ag e-bostio'ch gwybodaeth ariannol, hyd yn oed os ydych yn 'nabod y sawl yr ydych yn ei e-bostio

Diogelwch eich gwybodaeth ariannol

 • peidiwch â rhoi'ch cyfrinair na’ch gwybodaeth adnabod defnyddiwr i unrhyw un
 • diogelwch eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn ar-lein. Rhowch eich manylion dim ond os ydych yn siŵr fod y wefan yn un ddiogel ac os ydych chi am iddyn nhw gysylltu â chi
 • os ydych yn anfon gwybodaeth bersonol ar-lein, gwnewch yn siŵr fod cyfeiriad y wefan yn dechrau gyda https, ac nid http.

Camau nesaf

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Llinell Ymholiadau Cwsmeriaid y Post Brenhinol 08457 740 740

Did this advice help?
Why wasn't this advice helpful?
Did this advice help?

Thank you, your feedback has been submitted.