Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru. Newid gwlad

Diogelu'ch gwybodaeth bersonol ac ariannol rhag sgamiau

Os ydych yn cadw'ch gwybodaeth bersonol ac ariannol yn ddiogel, fe fydd yn gostwng y siawns i sgamwyr ddwyn eich hunaniaeth bersonol er mwyn dwyn arian.

Mae'r dudalen hon yn rhoi cyngor i chi ar ddiogelu'ch gwybodaeth bersonol ac ariannol i sicrhau nad yw'n mynd i'r dwylo anghywir.

Diogelu'ch gwybodaeth ariannol

Diogelwch eich gwybodaeth ariannol i ostwng y perygl o dwyll:

 • peidiwch byth â rhoi eich manylion banc i rywun nad ydych yn ei 'nabod
 • cadwch ddogfennau personol pwysig, cardiau plastig a llyfrau siec mewn lle diogel
 • ceisiwch gofio cyfrineiriau a rhifau PIN. Os ydych chi'n gorfod eu hysgrifennu nhw i lawr, cadwch hwy mewn lle diogel ar wahân i'ch dogfennau ariannol eraill.
 • peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol allan, er enghraifft manylion banc a chardiau credyd, neu gopïau o ddogfennau fel eich pasbort neu drwydded gyrru, onid ydych chi'n gwybod gyda phwy yr ydych chi'n delio a pham y maen nhw ei hangen
 • carpiwch fantolenni banc, derbynebion a dogfennau eraill sy'n cynnwys unrhyw wybodaeth ariannol, er enghraifft rhifau cyfrif
 • darllenwch drwy fantolenni banc a chardiau credyd yn rheolaidd a dywedwch wrth eich banc ar unwaith os oes unrhyw wariant sydd ddim yn gyfarwydd i chi
 • os ydych chi'n disgwyl datganiad banc neu gerdyn credyd, bil cyfleustod neu wybodaeth ariannol o fath arall, cysylltwch â'r cwmni cyflenwi os nad ydych yn ei dderbyn
 • mynnwch eich post wedi ei ailgyfeirio ar unwaith os ydych yn symud tŷ
 • cysylltwch â Llinell Ymholiadau Cwsmeriaid y Post Brenhinol os ydych chi'n credu bod rhywun wedi dwyn eich post. Holwch os oes rhywun wedi cyflwyno cais i ailgyfeirio post yn eich enw chi heb yn wybod i chi
 • peidiwch ag e-bostio'ch gwybodaeth ariannol, hyd yn oed os ydych yn 'nabod y sawl yr ydych yn ei e-bostio

Diogelwch eich gwybodaeth ariannol

 • peidiwch â rhoi'ch cyfrinair na’ch gwybodaeth adnabod defnyddiwr i unrhyw un
 • diogelwch eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn ar-lein. Rhowch eich manylion dim ond os ydych yn siŵr fod y wefan yn un ddiogel ac os ydych chi am iddyn nhw gysylltu â chi
 • os ydych yn anfon gwybodaeth bersonol ar-lein, gwnewch yn siŵr fod cyfeiriad y wefan yn dechrau gyda https, ac nid http.

Camau nesaf

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Llinell Ymholiadau Cwsmeriaid y Post Brenhinol 08457 740 740

Did this advice help?