Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Vulnerable people and scams

How to stop someone vulnerable being scammed.

Reporting a problem to Trading Standards

Trading Standards deal with complex consumer problems and potential criminal activities.

If you want to report a problem to Trading Standards, you should contact the Citizens Advice consumer service, who share information reported to them with Trading Standards.

Atal rhywun sy'n agored i niwed rhag cael eu twyllo

Arwyddion i chwilio amdanynt os ydych chi'n gynhaliwr, yn berthynas, yn ffrind neu'n gymydog i rywun sy'n agored i sgamiau am fod ganddynt anhawster iechyd meddwl neu anhawster dysgu neu am eu bod yn hŷn, a'r hyn fedrwch chi ei wneud i geisio atal hyn rhag digwydd.