Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Support for learning

Find details on organisations that give information and advice on education issues. This includes support to parents and children, supervisory and standard setting bodies and organisations for children with special educational needs.

Anghenion addysgol arbennig

Cyngor a chymorth os oes gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig a beth fedrwch chi ei wneud os nad ydych yn hapus gyda'r cymorth y mae'n ei gael yn yr ysgol.

Anghenion addysgol arbennig

Information on special educational needs including assessment and statements, choosing a school, complaints and appeals.

Addysg: cymdeithasau sy'n rhoi gwybodaeth a chyngor

Information on organisations that offer advice on education including contact details and a brief description of the services offered.