Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Brexit - sut mae'n effeithio chi

This advice applies to Cymru

Mae'r cyhoedd yn y DU wedi pleidleisio i adael yr UE. Mae hyn yn golygu ei bod yn debygol y bydd rhai cyfreithiau yn newid yn y dyfodol - ond nid ar unwaith.

Bydd popeth yn aros yr un fath hyd nes y cyfreithiau newydd yn cael eu gwneud.

Os ydych yn ddinesydd yr UE sy'n byw yn y DU, bydd eich hawliau i fyw, gweithio neu gael budd-daliadau ddim yn newid oni bai bod y llywodraeth yn pasio deddfau newydd.

Os ydych yn ddinesydd y DU sy'n byw yn yr UE neu'n teithio i'r UE, ni fydd eich hawliau yn newid eto chwaith.

Nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau yn awr. Bydd unrhyw newidiadau yn y gyfraith yn cael ei cyhoeddi cyn iddynt ddigwydd, felly byddwch yn cael amser i baratoi os ydych yn cael eich effeithio.

Os ydych yn credu eich bod wedi dioddef gwahaniaethu oherwydd Brexit, er enghraifft os ydych chi wedi cael gwrthod gwaith neu gartref, neu os oes rhywyn wedi dweud wrthych bod eich hawliau wedi newid, dylech gysylltu â'ch Cyngor ar Bopeth agosaf.

Did this advice help?
Why wasn't this advice helpful?
Did this advice help?

Thank you, your feedback has been submitted.