Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Citizens Advice Bromley

Citizens Advice Bromley

Rydyn ni’n darparu cyngor cyfrinachol, diduedd am ddim, ac yn ymgyrchu ar faterion o bwys sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Ein nod yw helpu pawb i ddod o hyd i ffordd ymlaen, beth bynnag yw’r problemau sydd o'u blaenau.

Rydyn ni'n rhwydwaith annibynnol ac yn rhan o rwydwaith Cyngor ar Bopeth ledled Cymru a Lloegr.

Contact us

Phone us 0808 2787 898

or call in

Our location and opening times

More from us

People come to us with all sorts of issues. You may have money, benefit, housing or employment problems. You may be facing  a crisis, or just considering your options.

We value diversity, promote equality and challenge discrimination wherever we see it.

Read our latest impact report [ 0.94 mb] and accounts [ 0.59 mb].

Volunteer with us

Our highly trained volunteers come from all sorts of backgrounds and help with everything we do.

See the roles we're currently recruiting for. Could you join them?

Our volunteer opportunities

Ymgyrchoedd

Rydyn ni'n defnyddio profiadau, straeon a thystiolaeth ein cleientiaid er mwyn ymchwilio ac ymgyrchu dros gyflwyno newidiadau cadarnhaol yn lleol ac yn genedlaethol.

Cefnogwch ein hymgyrchoedd cenedlaethol

Cyfrannwch i helpu ni barhau i roi cyngor am ddim

Heb gefnogaeth hael pobl fel chi, allwn ni ddim parhau i wneud ein gwaith.

Donate now

Thank you to all our supporters and partners

  Bromley Third Sector Enterprise logo    Bromley Well logo    Clarion Housing Group logo      Debt Free London logo