Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

Rydyn ni’n darparu cyngor cyfrinachol, diduedd am ddim, ac yn ymgyrchu ar faterion o bwys sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Ein nod yw helpu pawb i ddod o hyd i ffordd ymlaen, beth bynnag yw’r problemau sydd o'u blaenau.

Rydyn ni'n rhwydwaith annibynnol ac yn rhan o rwydwaith Cyngor ar Bopeth ledled Cymru a Lloegr.

Contact us

Ffoniwch ni ar: Dinbych 01745 814336 / 
Y Rhyl 01745 334 568 / Rhuthun 01824 703483

neu galwch heibio.

Ein lleoliadau a'n hamseroedd agor

More from us

Mae pobl yn dod atom i drafod pob math o bethau. Efallai fod gennych chi broblemau sy'n ymwneud ag arian, budd-daliadau, tai neu swyddi.

Efallai eich bod yn wynebu argyfwng, neu yn ystyried eich dewisiadau yn unig.

Rydyn ni'n gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio unrhyw achos o wahaniaethu a welwn.

Ein Cyfarfod Blynyddol 2018/19 - Saesneg [ 1.3 mb]
Ein Cyfarfod Blynyddol 2018/19 - Cymraeg [ 0.96 mb]

Ein cyfrifon 2018/19 [ 2.3 mb]

Gwirfoddolwch gyda ni

Mae ein gwirfoddolwyr medrus yn dod o gefndiroedd gwahanol ac yn ein helpu gyda phopeth a wnawn.

Dyma ein rolau diweddaraf. Allwch chi ymuno â nhw?

Ein cyfleoedd gwirfoddoli

Ymgyrchoedd

Rydyn ni'n defnyddio profiadau, straeon a thystiolaeth ein cleientiaid er mwyn ymchwilio ac ymgyrchu dros gyflwyno newidiadau cadarnhaol yn lleol ac yn genedlaethol.

Cefnogwch ein hymgyrchoedd cenedlaethol

Cyfrannwch i helpu ni barhau i roi cyngor am ddim

Heb gefnogaeth hael pobl fel chi, allwn ni ddim parhau i wneud ein gwaith.

Cyfrannwch nawr

Diolch i'n holl gefnogwyr a phartneriaid

                      Disability confident employer logo  Wales Council for Voluntary Action logoa Grwp Cynefin.