Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Citizens Advice Rhondda Cynon Taff

Citizens Advice Rhondda Cynon Taff

Rydyn ni’n darparu cyngor cyfrinachol, diduedd am ddim, ac yn ymgyrchu ar faterion o bwys sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Ein nod yw helpu pawb i ddod o hyd i ffordd ymlaen, beth bynnag yw’r problemau maen nhw’n eu hwynebu.

Rydym yn elusen annibynnol ac yn rhan o rwydwaith Cyngor ar Bopeth ledled Cymru a Lloegr.

Cysylltu â ni

Phone us 01443 409284

or call in

Our location and opening times

More from us

People come to us with all sorts of issues. You may have money, benefit, housing or employment problems. You may be facing  a crisis, or just considering your options.

We value diversity, promote equality and challenge discrimination wherever we see it.

Volunteer with us

Our highly trained volunteers come from all sorts of backgrounds and help with everything we do.

See the roles we're currently recruiting for. Could you join them?

Our volunteer opportunities

Ymgyrchoedd

Rydym yn defnyddio profiad , storïau a thystiolaeth ein cleientiaid at waith ymchwil ac yn ymgyrchu dros newid cadarnhaol yn lleol ac yn genedlaethol.

Cefnogwch ein ymgyrchoedd cenedlaethol

Donate ac yn ein helpu i gadw rhoi cyngor am ddim

Heb gefnogaeth hael pobl fel chi, ni allem barhau i wneud y gwaith a wnawn.

Donate now

Thank you to all our supporters and partners

Money Advice Service logo NHS Wales logo  Active Inclusion Fund  Welsh Government logo