Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cynhesu Cymru

Wedi ariannu gan Ymddiriedolaeth ynni Nwy Prydain, mae cynghorwyr Cynhesu Cymru yn cynnig cyngor di-dâl, diduedd a chyfrinachol ar sut i gadw’ch cartref yn gynnes. Mae hyn yn cynnwys cyngor ar ddefnyddio ynni’n effeithlon, dyled a sut i sicrhau eich bod yn derbyn yr holl incwm sy’n ddyledus i chi.

I archebu apwyntiad Cynhesu Cymru, cysylltwch â’ch cynghorydd ynni lleol isod. Bydd rhywun yn cysylltu â chi rhwng 9am i 5pm, ddydd Llun i Ddydd Gwener.

Canolfannau Cyngor ar Bopeth Lleol

Manylion cyswllt

Cyngor ar Bopeth Pen-y-bont ar Ogwr

Liz Evans liz.evans@bcbcab.org.uk

Cyngor ar Bopeth Sir Gaerfyrddin

energy@carmarthenshire-ca.org.uk / 07807 941 691

Cyngor ar Bopeth Ceredigion

enquiries@cabceredigion.org

Cyngor ar Bopeth Conwy

Lorraine Morgan: generalistadvisere@caconwy.org.uk   

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

Peter Davies denbigh@dcab.co.uk 07437 485881
Tanya Bowyer denbigh@dcab.co.uk 01745 818087

Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint

E-bost: energy@flintshirecab.cabnet.org.uk

Ffôn: 01352 706841

Cyngor ar Bopeth Merthyr Tudful

Jonathan Mantle: Jonathan.mantle@citizensadvicemt.org.uk

Cyngor ar Bopeth Casnewydd

warmer.wales@newportca.org.uk

Cyngor ar Bopeth Sir Benfro

warmerwales@pembscab.org

Cyngor ar Bopeth Powys

0345 601 8421  Dydd Llun i Dydd Gwener 9am i 3pm.  Gadewch eich manylion a byddwn yn cysylltu'n ôl. 

Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf

energymatters@carct.org.uk

Cyngor ar Bopeth Torfaen

Christine Blackwood:  Christine.Blackwood@catorfaen.org.uk  

Cyngor ar Bopeth Wrecsam

admin@wrexhacab.cabnet.org.uk / 01978 364639 (Gadewch neges)

Cyngor ar Bopeth Ynys Môn

Lindsey Owen: Lindsey.owen@ynysmoncab.org.uk

Mae Cyngor ar Bopeth yn storio ac yn defnyddio data cleientiaid yn unol â pholisi preifatrwydd y sefydliad, sy’n nodi’r safonau y gallwch chi eu disgwyl pan fyddwn ni’n gofyn am eich gwybodaeth bersonol neu’n ei chofnodi, ac yn egluro sut y byddwn ni’n ei ddefnyddio.