Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cynhesu Cymru

Wedi'i ariannu gan Ymddiriedolaeth Ynni Nwy Prydain, cewch gyngor diduedd, cyfrinachol am ddim ar sut i gadw'ch cartref yn gynnes gan ein cynghorwyr Cynhesu Cymru.

Mae hyn yn cynnwys cyngor ar effeithlonrwydd ynni, dyled a sut i sicrhau eich bod yn cael yr holl incwm y mae gennych hawl iddo. I drefnu apwyntiad Cynhesu Cymru, cysylltwch â'ch cynghorydd ynni lleol isod. Fe ddylech chi glywed yn ôl gan rywun rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Canolfannau Cyngor ar Bopeth Lleol

Manylion cyswllt

Cyngor ar Bopeth Pen-y-bont ar Ogwr

Liz Evans: 

liz.evans@bcbcab.org.uk  

01656 762800

Cyngor ar Bopeth Sir Gaerfyrddin

Cath Brettle: 

cath.brettle@carmarthenshire-ca.org.uk 

01267 231742

Cyngor ar Bopeth Ceredigion

Bronwen Robb:

bronwen.robb@cabceredigion.org

enquiries@cabceredigion.org

01239 621974

Cyngor ar Bopeth Conwy

Katy Stott

fincaphsgenad@caconwy.org.uk

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

Peter Davies 
0743 7485881

Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint

energy@flintshirecab.cabnet.org.uk

01352706841

Cyngor ar Bopeth Merthyr Tudful

Jonathan Mantle:

advice@citizensadvicemt.org.uk

01685 382188

Cyngor ar Bopeth Casnewydd

warmer.wales@newportca.org.uk

Cyngor ar Bopeth Sir Benfro

warmerwales@pembscab.org

Cyngor ar Bopeth Powys

Angela Morris:

Gweler ein gwefan: www.powyscitizensadvice.org.uk

0345 601 8421

Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf

Lucy Hughes

energymatters@carct.org.uk

01443 409284

Cyngor ar Bopeth Torfaen

Christine Blackwood

christine.blackwood@catorfaen.org.uk

01633973556

Shannon Waldron

shannon.waldron@catorfaen.org.uk

01633973552

Cyngor ar Bopeth Wrecsam

 

Jemma Wright

core@wrexhamcab.cabnet.org.uk

Gareth Royston

admin@wrexhamcab.cabnet.org.uk

01978 364639 (Gadewch neges)

Cyngor ar Bopeth Ynys Môn

Angela Kenney

angela.kenney@ynysmoncab.org.uk

Lindsey Owen

Lindsey.owen@ynysmoncab.org.uk

01407 762278

Mae Cyngor ar Bopeth yn storio ac yn defnyddio data cleientiaid yn unol â pholisi preifatrwydd y sefydliad, sy’n nodi’r safonau y gallwch chi eu disgwyl pan fyddwn ni’n gofyn am eich gwybodaeth bersonol neu’n ei chofnodi, ac yn egluro sut y byddwn ni’n ei ddefnyddio.