Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Dyled ac arian

Weithiau gall delio â materion ariannol fod yn annymunol, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisiau yn gweithio, fe allech chi golli allan yn ariannol neu gael eich hun mewn dyled ddofn.

Bydd y tudalennau canlynol yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y dewisiadau cywir, gan gynnwys help i ddelio â'ch dyledion, sut i osgoi colli'ch cartref a sut i gael eich cyllid yn ôl ar y trywydd iawn.