Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Budd-daliadau

Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn cael yr holl gymorth rydych yn gymwys i'w gael.

Mae'r tudalennau hyn yn rhoi gwybodaeth i chi am fudd-daliadau a chredydau treth os ydych chi'n gweithio neu'n ddi-waith, yn sâl neu'n anabl, yn rhiant, yn berson ifanc, yn berson hŷn neu'n gyn-filwr. Ceir gwybodaeth hefyd am y dreth gyngor a chostau tai, yswiriant gwladol, taliadau budd-daliadau a phroblemau gyda budd-daliadau.

Credyd Cynhwysol

Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys i gael Credyd Cynhwysol, gwnewch gais a chael cyngor ar unrhyw broblemau sydd gennych.

Support for mortgage interest (SMI)

Find out if you can get SMI, how to apply and how other changes in your life will affect your SMI payments.

How to claim bereavement benefits

Find out how to claim Bereavement Support Payment. For deaths before April 2017, check if you can get Widowed Parents Allowance.

Dinasyddion Prydeinig a Gwyddelig – y prawf preswylfan arferol

Os oes rhaid i ddinesydd Prydeinig neu Wyddelig gymryd y Prawf Preswylfan Arferol ai peidio wrth ddychwelyd i’r DU o dramor.