Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)

Cyn i chi wneud cais, dylech wirio a allwch gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Efallai y bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol yn lle hynny.