Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Pobl sâl neu anabl a chynhalwyr

Os ydych chi'n sâl neu'n anabl, mae'n bosibl y gallwch chi hawlio budd-daliadau a chredydau treth.

Os ydych chi angen cymorth gyda'ch gofal neu i fynd o un lle i'r llall, mae'n bosibl y gallech chi hawlio Taliad Annibyniaeth Bersonol os ydych chi'n 16-64 oed neu Lwfans Byw i'r Anabl os ydych chi o dan 16 oed. Gall y Lwfans Gweini helpu gydag anghenion gofal os ydych chi'n 65 oed neu'n hŷn. Os na allwch chi weithio, gallech gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Os ydych chi'n gofalu am rywun anabl, gallech gael Lwfans Cynhalwyr.

Pa fudd-daliadau i’w hawlio os ydych chi’n sâl neu’n anabl

Benefits for a person who is sick or has a disability, including information for carers and benefits for accidents at work and industrial diseases.

Help for disabled travellers

How to apply for and use a Blue Badge, and what to do if you're refused one. How to get a Motability car or get help with transport costs.