Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Tai

Bydd materion tai bob amser yn codi ac felly mae angen i chi wybod eich hawliau a'ch cyfrifoldebau. Gallech hefyd gael eich hun dan fygythiad o gael eich troi allan os na allwch ymdopi â'ch taliadau morgais.

Ar y tudalennau hyn gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar sut i fynd ati i rentu neu brynu tŷ. Gallwch hefyd ddod o hyd i gyngor ar drin problemau gyda'ch landlord a help i osgoi colli'ch cartref.

Eviction

Finding somewhere to live

Homeless help

Repairs and housing conditions

Ending an occupation contract

Moving to another council or housing association home

Staying in your council home when someone dies

Council tax

If you've recently moved to the UK

Mortgage problems

Lodging and subletting