Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Taliad Annibyniaeth Personol

Mae Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn arian ychwanegol i'ch helpu gyda bywyd bob dydd os oes gennych salwch, anabledd neu gyflwr iechyd meddwl. Gallwch ei gael yn ychwanegol at Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu fudd-daliadau eraill. Nid yw'ch incwm, cynilion na'r ffaith os ydych chi'n gweithio ai peidio yn effeithio ar eich cymhwyster.