Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Os oes angen help pellach arnoch

This advice applies to Cymru

Os nad ydych wedi dod o hyd i’r ateb i’ch problem defnyddiwr ar dudalennau Adviceguide, efallai y bydd gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn medru eich helpu ymhellach.

Fe fydd cynghorwyr wedi eu hyfforddi yn medru rhoi cyngor i chi, fel defnyddiwr, dros y ffôn ac ar-lein.

Fe allwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth

I gael gwybodaeth neu gyngor, ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06.

Fe allwch siarad â chynghorydd trwy gyfrwng y Gymraeg ar 03454 04 05 05.

Mae’r llinell gymorth ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9.00yb tan 5.00yp.

Ffôn testun

Ffoniwch 18001 yna rhif llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sef 03454 04 05 06.

Os hoffech chi siarad â chynghorydd trwy gyfrwng y Gymraeg, ffoniwch 18001 ac yna 03454 04 05 05.

E-bostiwch ni

Fe allwch ddefnyddio ein ffurflenni ymholiad ar-lein i’n holi ni ynghylch:

Ysgrifennwch atom ni

Fe allwch ysgrifennu atom gyda’ch ymholiad yn ymwneud ag ynni neu bost:

Citizens Advice consumer service
PO Box 833
Moulton Park
Northampton
NN3 0AN.

I ddarganfod mwy

Gwrandewch ar ein podlediad ynghylch gwaith gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Sut all wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth eich helpu chi?

 

Riportio problem i Safonau Masnach

Mae Safonau Masnach yn trafod problemau defnyddwyr cymhleth a gweithgareddau troseddol potensial. Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn medru eich helpu i riportio problem i Safonau Masnach.

Os ydych chi’n byw ar Ynysoedd y Sianel neu ar Ynys Manaw, fe allwch chi gysylltu â Safonau Masnach yn uniongyrchol

Rhoi adborth ar wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth

Fe allwch ddefnyddio ein ffurflen ar-lein i gynnig adborth am y gwasanaeth yr ydych wedi ei gael gan linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Peidiwch â defnyddio’r ffurflen adborth i:

  • gael cyngor
  • holi cwestiwn cyffredinol
  • gynnig sylwadau ar ganolfan Cyngor ar Bopeth.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Canolfan Defnyddwyr Ewropeaidd y Deyrnas Unedig (UK ECC)

Os oes cwyn gennych ynghylch nwyddau neu wasanaethau a brynwyd mewn gwlad arall yn Ewrop, efallai y bydd Canolfan Defnyddwyr Ewropeaidd yn medru eich helpu os nad ydych wedi medru datrys eich problem gyda’r masnachwr.

Canolfan Defnyddwyr Ewropeaidd y Deyrnas Unedig (UK ECC)

Ffôn: 0845 040503
Gwefan: www.ukecc.net

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?
A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.