Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gender violence

Gender violence covers different types of abuse including domestic violence, harassment and stalking, rape and sexual assault, female genital mutilation, forced marriage, honour-based abuse and trafficking.

Find out what you can do and where you can get help if you've experienced any such abuse.

Trais yn y cartref a cham-drin

Esboniad o ystyr trais yn y cartref a cham-drin. Mae'n cynnwys camau y gallwch chi eu cymryd, dod o hyd i lety brys wrth ddianc rhag drais yn y cartref ac atebion tymor hirach.

Trais ac ymosodiad rhywiol

Gwybodaeth ar drais rhywiol, ymosodiad rhywiol a llurgunio organau rhywiol merched, gan gynnwys diffiniadau, ffynonellau help arbenigol a gwybodaeth bellach.

Mudiadau sy'n rhoi gwybodaeth a chyngor

Mudiadau sy'n rhoi cyngor a gwybodaeth ar bob agwedd ar drais yn y cartref a cham-drin, treisio ac ymosodiad rhywiol.

Domestic abuse - Citizens Advice research

Find out about our research project to examine the role of informal networks and non-specialist professionals in empowering victims of domestic abuse.

Find out more about this research

Female genital mutilation (FGM)

Female genital mutilation (FGM) is sometimes called 'female genital cutting' or 'female circumcision'. It's a criminal offence in the UK to carry out FGM.