Mae yswiriwr yn cysylltu â chi i setlo hawliad

Mae'r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru. Gweler cyngor ar gyfer Gweler cyngor ar gyfer Lloegr, Gweler cyngor ar gyfer Gogledd Iwerddon, Gweler cyngor ar gyfer Yr Alban

Os ydych chi’n cael eich anafu neu eich cerbyd yn cael ei ddifrodi mewn damwain ar y ffordd ac nid eich bai chi yw hyn, mae’n bosibl y bydd yswiriwr y person arall yn cysylltu â chi i geisio setlo’r hawliad gyda hwy’n uniongyrchol.  Yr enw a roddir ar hyn yw cipio trydydd parti neu gymorth trydydd parti.

Mae’n gyfreithlon i yswirwyr wneud hyn. Fodd bynnag, mae’n bwysig eich bod chi’n deall nad oes rhaid i chi setlo’r hawliad fel hyn, ac na fydd yswiriwr y person arall yn gweithredu er eich budd pennaf.

Mae’r dudalen hon yn nodi’r hyn y dylech feddwl amdano cyn penderfynu derbyn cynnig i setlo hawliad yn uniongyrchol gan yswiriwr arall.

Gair o gyngor

Os bydd angen i chi wneud hawliad anaf personol, efallai y bydd eich yswiriant cynnwys y cartref hefyd yn cynnwys yswiriant treuliau cyfreithiol

Yr hyn y dylech feddwl amdano cyn derbyn cynnig gan yswiriwr arall

Os ydych chi wedi cael eich anafu neu wedi dioddef trawma oherwydd eich damwain, efallai y byddwch chi’n teimlo’n fregus. Os bydd yswiriwr y person arall yn cysylltu â chi i geisio setlo’r hawliad, gall fod yn demtasiwn i dderbyn cynnig i osgoi rhagor o straen neu oedi. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn er eich budd pennaf.

Cyn i chi benderfynu derbyn cynnig, rhowch ystyriaeth i’r canlynol:

  • nid oes rhaid i chi dderbyn unrhyw gynnig a gewch. Os ydych chi’n derbyn cynnig, gall fod yn is na’r iawndal y byddwch chi wedi’i gael petaech wedi defnyddio cyfreithiwr neu wedi mynd i’r llys yn lle

  • peidiwch â theimlo dan unrhyw bwysau i wneud penderfyniad yn gyflym. Mae gennych hyd at dair blynedd o’r adeg y digwyddodd y ddamwain i wneud hawliad am iawndal

  • os ydych chi wedi cael eich anafu, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n mynd am asesiad meddygol llawn, i gadarnhau unrhyw anafiadau sydd gennych a’r effaith debygol ar eich bywyd

  • os yw yswiriwr yn cynnig taliad i chi neu’n gofyn i chi arwyddo rhywbeth, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw ei ddiben

  • nid oes rhaid i chi ddefnyddio cyfreithiwr y mae yswiriwr yn cynnig ei drefnu i chi. Gallwch benodi un eich hun ar unrhyw adeg neu ofyn am gyngor cyfreithiol annibynnol.

Camau nesaf

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Help us improve our website

Take 3 minutes to tell us if you found what you needed on our website. Your feedback will help us give millions of people the information they need.

Adolygwyd y dudalen ar 20 Chwefror 2020