Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cyngor ar Bopeth Conwy

Cyngor ar Bopeth Conwy

Rydyn ni’n darparu cyngor cyfrinachol, diduedd am ddim, ac yn ymgyrchu ar faterion o bwys sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Ein nod yw helpu pawb i ddod o hyd i ffordd ymlaen, beth bynnag yw’r problemau sydd o'u blaenau.

Rydyn ni'n rhwydwaith annibynnol ac yn rhan o rwydwaith Cyngor ar Bopeth ledled Cymru a Lloegr.

Mwy

Mae pobl yn dod atom i drafod pob math o bethau. Efallai fod gennych chi broblemau sy'n ymwneud ag arian, budd-daliadau, tai neu swyddi.

Efallai eich bod yn wynebu argyfwng, neu yn ystyried eich dewisiadau yn unig.

Rydyn ni'n gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio unrhyw achos o wahaniaethu a welwn.

Mae ein mynedfa ar Stryd George ar ochr dde'r adeilad.

Dewch o hyd i'n Cytundeb Cleient yma (PDF) [ 83 kb].

Gwirfoddolwch gyda ni

Mae ein gwirfoddolwyr medrus yn dod o gefndiroedd gwahanol ac yn ein helpu gyda phopeth a wnawn.

Dyma ein rolau diweddaraf. Allwch chi ymuno â nhw?

Ein cyfleoedd gwirfoddoli

Ymgyrchoedd

Rydyn ni'n defnyddio profiadau, straeon a thystiolaeth ein cleientiaid er mwyn ymchwilio ac ymgyrchu dros gyflwyno newidiadau cadarnhaol yn lleol ac yn genedlaethol.

Cefnogwch ein hymgyrchoedd cenedlaethol

Cyfrannwch i helpu ni barhau i roi cyngor am ddim

Heb gefnogaeth hael pobl fel chi, allwn ni ddim parhau i wneud ein gwaith.

Cyfrannwch nawr

Diolch i'n holl gefnogwyr a phartneriaid

Conwy County Borough Council   Clocaenog Community Council logoClocaenog Community Council logo - leaf   Funded by Gwynt Y Mor logo   Library logo   Money & Pensions Service logo   Moondance logo   Veterans Foundation logo