Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Volunteer

Dyma restr o'n cyfleoedd gwirfoddoli cyfredol yn Citizens Advice Solihull Borough.

Dewiswch y rôl/rolau sydd o ddiddordeb i chi, llenwch eich manylion ac anfonwch y ffurflen i fynegi diddordeb mewn gwirfoddoli i ni.

Rolau gwirfoddoli

Mae yna nifer o gyfleoedd ar gael i wirfoddolwyr. Mae Citizens Advice Solihull Borough yn chwilio am y canlynol ar hyn o bryd:

Mwy o wybodaeth am rolau

Os nad ydych chi'n siŵr pa fath o waith gwirfoddol hoffech chi ei wneud, neu fod gennych sgiliau penodol yr hoffech eu rhannu â ni, nodwch hynny ar y ffurflen hon. Peidiwch â darparu unrhyw wybodaeth bellach ar hyn o bryd; bydd eich swyddfa leol Cyngor ar Bopeth yn anfon ffurflen gais atoch yn nes ymlaen.

Manylion personol
Polisi cadw data

Darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Byddwn yn e-bostio'ch manylion cyswllt i Citizens Advice Solihull Borough. 

Ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth i drydydd parti.

Hoffem gadw eich gwybodaeth ar gyfer y dibenion canlynol yn unig:

  • i wneud galwadau ffôn dilynol / anfon negeseuon e-bost o bryd i'w gilydd, er mwyn ein helpu i gael adborth am brofiadau pobl o'n proses recriwtio gwirfoddolwyr ar-lein cenedlaethol
  • er mwyn canfod a yw'r bobl fynegodd ddiddordeb mewn gwirfoddoli i ni, wedi ymuno â ni.
  • at ddibenion gwerthuso.

Yma yn Cyngor ar Bopeth, fe wnawn bopeth posib i sicrhau diogelwch ac uniondeb e-byst sydd ar ein systemau. Yn anffodus, allwn ni ddim gwarantu diogelwch trosglwyddo data dros y rhwydwaith 100%. Felly, er ein bod ni'n gwneud ein gorau i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol ar ôl ei derbyn, ni all Cyngor ar Bopeth sicrhau neu warantu diogelwch y wybodaeth honno yn ystod y broses drosglwyddo.