Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Voices of Wales on Building Resilience | Lleisiau Cymru ar Ddatblygu Cydnerthedd

5 November 2019

A summary [ 0.69 mb]of how we help build resilience both locally and nationally

Last year here in Wales, Citizens Advice helped over 92,000 people to resolve over 459,000 problems. This gives us a unique insight into people's needs and concerns.

We've been giving people the knowledge and confidence they need to find their way forward - whoever they are, and whatever their problem. 

Crynodeb [ 0.77 mb]am sut rydym yn ddatblygu cydnerthedd yn lleol ac yn cenedlaethol 


Y llynedd, helpodd Cyngor ar Bopeth dros 92,000 o bobl i ddatrys dros 459,000 o broblemau yng Nghymru. Mae hyn yn rhoi cipolwg unigryw i ni ar anghenion a phryderon pobl.

Rydym yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen ar bobl i ddod o hyd i’w ffordd ymlaen – pwy bynnag ydyn nhw, a beth bynnag yw eu problem am 80 mlynedd.