Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Paying your water bill

These pages explain how water billing works and who is responsible for paying the bills. You can also find out whether you could save money by switching to a water meter.

Talu am ddŵr heb fesurydd

Sut maen nhw'n codi arnoch am eich dŵr os nad oes mesurydd dŵr gennych a beth fedrwch chi ei wneud os oes cwestiwn gennych am y swm a godwyd arnoch.

Newid at fesurydd dŵr

Eich hawl i gael mesurydd dŵr wedi ei osod a manteision ac anfanteision newid at fesurydd a thalu am y dŵr yr ydych yn ei ddefnyddio yn hytrach na swm sy’n seiliedig ar werth ardrethol yr eiddo.

Symud tŷ a biliau dŵr

Beth ddylech chi ei wneud pan fyddwch chi'n symud tŷ, dweud wrth eich cwmni dŵr a sicrhau eich bod yn talu'r biliau dŵr iawn.