Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Sgwrsiwch â ni ar-lein am ddyled

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Gallwch siarad am eich materion dyled gydag ymgynghorydd hyfforddedig ar-lein. Byddwn yn ceisio eich helpu i ddatrys eich problem neu wneud cynnydd da tuag ato. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i ni eich anfon at eich Cyngor ar Bopeth lleol neu sefydliad arbenigol.

Mae sgwrsio ar y we ar gael fel arfer rhwng 8am a 7pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Nid yw ar gael ar wyliau cyhoeddus.

Os nad yw eich mater yn ymwneud ag arian neu ddyled, gallwch siarad â ni ar ein prif dudalen sgwrsio.

Er mwyn eich cysylltu â'r cynghorydd cywir, byddwn yn gofyn i chi am ychydig o fanylion, gan gynnwys eich cod post.

Os nad oes neb ar gael, byddwn yn ceisio cymryd neges fel y gallwn gysylltu â chi trwy e-bost. Yn anffodus ni allwn wneud hyn bob amser, yn enwedig pan fydd yn arbennig o brysur.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd i ddarganfod sut rydyn ni'n storio ac yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol.

Mae gan ein staff yr hawl i wneud eu gwaith heb gael eu trin yn wael - darganfyddwch sut rydyn ni'n delio ag ymddygiad annerbyniol.

Problemau gyda we-sgwrs

Efallai y bydd yn cymryd ychydig funudau i'ch cysylltu ag ymgynghorydd. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os nad yw'r math cywir o gynghorydd ar gael.

Os gofynnwn ichi adael neges, dylai cynghorydd ateb cyn pen 4 diwrnod gwaith. Os na chewch ateb, gwiriwch eich ffolder sbam.

Mae rhywfaint o feddalwedd ‘ad blocker’ yn stopio sgwrsio rhag gweithio. Os ydych chi'n defnyddio atalydd hysbysebion, gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu citizensadvice.org.uk fel safle dibynadwy.

Cwyno am we-sgwrs

Gallwch chi gwyno am ein gwasanaeth sgwrsio.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.