Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cyngor ar Bopeth Ynys Mon

Cyngor ar Bopeth Ynys Mon

Rydyn ni’n darparu cyngor cyfrinachol, diduedd am ddim, ac yn ymgyrchu ar faterion o bwys sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Ein nod yw helpu pawb i ddod o hyd i ffordd ymlaen, beth bynnag yw’r problemau sydd o'u blaenau.

Rydyn ni'n rhwydwaith annibynnol ac yn rhan o rwydwaith Cyngor ar Bopeth ledled Cymru a Lloegr.

Cysylltwch â ni

Ffoniwch ni ar 03444 77 20 20

neu galwch heibio.

Ein lleoliadau a'n hamseroedd agor

Mwy

Mae pobl yn dod atom i drafod pob math o bethau. Efallai fod gennych chi broblemau sy'n ymwneud ag arian, budd-daliadau, tai neu swyddi.

Efallai eich bod yn wynebu argyfwng, neu yn ystyried eich dewisiadau yn unig.

Rydyn ni'n gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio unrhyw achos o wahaniaethu a welwn.

Gwirfoddolwch gyda ni

Mae ein gwirfoddolwyr medrus yn dod o gefndiroedd gwahanol ac yn ein helpu gyda phopeth a wnawn.

Dyma ein rolau diweddaraf. Allwch chi ymuno â nhw?

Ein cyfleoedd gwirfoddoli

Ymgyrchoedd

Rydyn ni'n defnyddio profiadau, straeon a thystiolaeth ein cleientiaid er mwyn ymchwilio ac ymgyrchu dros gyflwyno newidiadau cadarnhaol yn lleol ac yn genedlaethol.

Cefnogwch ein hymgyrchoedd cenedlaethol

Cyfrannwch i helpu ni barhau i roi cyngor am ddim

Heb gefnogaeth hael pobl fel chi, allwn ni ddim parhau i wneud ein gwaith.

Cyfrannwch nawr

Diolch i'n holl gefnogwyr a phartneriaid