Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gwybodaeth arall

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Os nad oes gennych chi le ar ôl i ateb unrhyw gwestiwn, gallwch ddefnyddio’r bocs ar waelod tudalen 17 i ychwanegu gwybodaeth ychwanegol.

Gallwch ddefnyddio dalenni eraill o bapur os nad oes digon o le yn y bocs. Amgaewch nhw gyda’ch ffurflen ESA50 a chofiwch gynnwys eich enw a’ch rhif Yswiriant Gwladol.

Mae’r cwestiwn ar dudalen 21 y ffurflen - dyma sut mae'n edrych

page 21 of questionnaire

Gofalwch eich bod yn ysgrifennu rhif y cwestiwn wrth ymyl y wybodaeth ychwanegol rydych chi’n ei chynnwys.

Os oes rhywun wedi’ch helpu i lenwi’r ffurflen

Os oes rhywun wedi’ch helpu i lenwi’r ffurflen ESA50, mae’n bwysig dweud hyn. Defnyddiwch y bocs i egluro.

  • pwy wnaeth – er enghraifft perthynas, gofalwr neu gynghorwr
  • pam eich bod wedi gofyn iddynt am gymorth
  • sut y gwnaethant eich helpu

Sut mae llenwi’r ffurflen wedi gwneud i chi deimlo

Os yw llenwi’r ffurflen wedi achosi poen i chi, mae’n bwysig dweud hynny wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau. Defnyddiwch y bocs i egluro’r fath o boen ac am faint y parodd.

Dylech egluro hefyd os oedd llenwi’r ffurflen yn gwneud i chi deimlo’n bryderus neu dan straen.

Os ydych chi’n defnyddio tystiolaeth feddygol

Os ydych chi’n anfon tystiolaeth feddygol, gofalwch eich bod yn rhestru dogfennau rydych chi’n eu cynnwys. Gallwch gael rhagor o gymorth gyda hyn yn rhan “tystiolaeth feddygol” y ffurflen.

Camau nesaf

Yn ôl i Cymorth i lenwi’ch ffurflen ESA

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.