Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Os ydych chi’n dychwelyd y ffurflen yn hwyr

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae’r cwestiwn ar dudalen 3 y ffurflen – dyma sut mae’n edrych

page 3 of questionnaire

Mae’n rhaid i chi anfon eich ffurflen yn ôl o fewn 28 diwrnod o’i derbyn. Gallwch weld y dyddiad dychwelyd ar y llythyr a ddaeth gyda’r ffurflen.

Os nad ydych chi’n gwneud hyn, fel arfer bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn penderfynu eich bod yn ffit i weithio ac yn atal eich cais.

Os ydych chi’n anfon y ffurflen yn ôl yn hwyr, mae’n rhaid i chi ei llenwi i mewn yr un fath a’i hanfon yn ôl cyn gynted â phosibl. Os oes gennych chi reswm da dros fod yn hwyr, gall yr Adran Gwaith a Phensiynau benderfynu ei derbyn.

Dywedwch wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau pam eich bod yn hwyr

Llenwch y bocs gan egluro pam eich bod yn anfon y ffurflen yn ôl yn hwyr. Cofiwch gynnwys cymaint o fanylion ag y gallwch chi i egluro pam mae’r ffurflen yn hwyr, er enghraifft:

  • os ydych chi wedi bod yn yr ysbyty
  • os ydych chi wedi cael argyfwng gartref
  • os ydych chi wedi cael profedigaeth

Camau nesaf

Tystiolaeth feddygol

Yn ôl i Cymorth i lenwi'ch ffurflen ESA

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.