Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

C1: rhestru eich gweithwyr iechyd proffesiynol

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae angen i chi roi manylion unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol rydych chi wedi’i weld ynglŷn â’ch cyflwr i’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Dylech gynnwys:

  • meddygon, meddygon teulu, meddygon ymgynghorol a nyrsys
  • cynghorwyr, seicotherapyddion a therapyddion galwedigaethol
  • pobl fel gweithwyr gofal, gweithwyr cymorth a ffisiotherapyddion
  • eu manylion cyswllt – rhag ofn y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau angen gwybod mwy am eich cyflwr 
  • y dyddiad y gwelsoch chi nhw ddiwethaf 

Os nad ydych chi’n gwybod yr union ddyddiad y gwelsoch chi nhw ddiwethaf, mae’n iawn rhoi’r flwyddyn yn unig.

Os yw aelod o’r teulu neu ffrind yn gofalu amdanoch chi, ychwanegwch eu manylion yng nghwestiwn 15.

Werth gwybod

Os nad ydych chi wedi gweld gweithiwr iechyd proffesiynol yn y 3 mis diwethaf, mae’n werth i chi geisio gwneud apwyntiad.

Fel hyn, gallwch chi ddweud wrthyn nhw eich bod chi’n hawlio PIP ac esbonio’r anawsterau rydych chi’n eu cael o ddydd i ddydd fel bod ganddyn nhw’r holl wybodaeth ddiweddaraf os bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cysylltu â nhw.

Help gyda chwestiwn 2: rhestru eich cyflyrau, eich meddyginiaeth a’ch triniaethau

Yn ôl i Help i Lenwi’ch Ffurflen Hawlio PIP

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.