Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)

Mae'r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) ar gyfer pobl â salwch, cyflwr iechyd neu anabledd sy'n gwneud gweithio'n anodd neu'n amhosibl.