Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Community Energy: maximising the contribution in a changing energy market / Ynni Cymunedol: Cynyddu cyfraniad mewn marchnad ynni sy’n prysur newid

8 October 2018

Community Energy: maximising the contribution in a changing energy market

Community Energy: maximising the contribution in a changing energy market [ 2.6 mb]

The UK energy market is changing, but few experts would be confident predicting exactly what form that change will take.

Will generation become more decentralised? Should there be an increase in local ownership of energy projects or companies? Can consumers become more engaged with their energy usage?

Supporters of community energy believe it can positively disrupt the energy market, by driving an increase in decentralised, locally owned or managed energy, with high levels of consumer engagement, ultimately reducing costs and carbon emissions.

As the statutory energy consumer representative, in this report, we looked at how consumers experience and understand community energy.

Ynni Cymunedol: Cynyddu cyfraniad mewn marchnad ynni sy’n prysur newid

Ynni Cymunedol: Cynyddu cyfraniad mewn marchnad ynni sy’n prysur newid [ 2.5 mb]

Mae marchnad ynni’r DU yn newid, ond ychydig iawn o arbenigwyr sy’n teimlo’n ddigon hyderus i ddarogan sut fath o newid sydd o’n blaenau.

A fydd y broses o gynhyrchu ynni yn fwyfwy datganoledig? A ddylai mwy o brosiectau neu gwmnïau ynni fod mewn dwylo lleol? Oes modd denu diddordeb mwy o ddefnyddwyr yn y ffordd maen nhw’n defnyddio ynni?

Mae cefnogwyr ynni cymunedol yn credu y gall amharu’n gadarnhaol ar y farchnad ynni, trwy ysgogi mwy o ddatganoli ar y farchnad ynni sydd naill ai’n eiddo i bobl leol neu wedi’i reoli’n lleol, gyda llawer iawn o ddefnyddwyr yn cymryd rhan, gan leihau costau ac allyriadau carbon yn y pen draw.

Fel y cynrychiolydd statudol defnyddwyr ynni, mae Cyngor ar Bopeth wedi ymchwilio i’r modd mae defnyddwyr yn profi ac yn deall ynni cymunedol.