Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Preventing retaliatory evictions in Wales

8 August 2013

Introduction

Retaliatory eviction [ 0.95 mb]

This report examines the issue of retaliatory eviction – where a private landlord issues possession proceedings against tenants who ask them to address disrepair or other issues – and makes the case for introducing protection in law for tenants in Wales.

Shelter Cymru and Citizens Advice Cymru caseworkers regularly see clients who are unwilling to raise disrepair issues with their landlord in case it jeopardises their tenancy. We also see enough cases of actual retaliatory action to demonstrate that, unfortunately, our clients’ fears are well founded.

Cyflwyniad

troi_allan_yn_ddialgar.pdf [ 0.58 mb]

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar broblem troi allan er mwyn dial – sef pan fydd landlord preifat yn cychwyn achosion meddiannu yn erbyn tenantiaid sy'n gofyn iddynt fynd i'r afael â materion sy’n ymwneud â thrwsio neu faterion eraill – ac mae’n codi'r achos dros gyflwyno cyfraith i ddiogelu tenantiaid yng Nghymru.

Mae gweithwyr achos Shelter Cymru a Cyngor ar Bopeth Cymru yn aml yn gweld cleientiaid sy’n amharod i drafod materion sy'n ymwneud â thrwsio â'u landlord rhag ofn iddynt beryglu eu tenantiaeth. Rydym hefyd yn gweld digon o achosion o droi allan er mwyn dial i ddangos, yn anffodus, bod sail gadarn i ofnau ein cleientiaid.