Skip to navigation Skip to content Skip to footer

National Training Framework on genderbased violence, domestic abuse and sexual violence

26 January 2015

National training framework consultation - Citizens Advice Cymru response [ 110 kb]

Citizens Advice Cymru responded to the Welsh Government consultation on the National Training Framework on gender-based violence, domestic abuse and sexual violence for Wales.

Our response called for the Welsh Government to ensure that:

  • Financial abuse is included in detail within all levels of the National Training Framework
  • All online and associated materials are made freely available to both private and third sector services that are public facing.
  • Adequate funding is made available to ensure specialist support services can manage any increase in the identification of GVA victims

In addition, our response included recommendations on involving non-devolved public sector staff and those delivering contracted services on behalf of the public sector.

Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Fframwaith Hyfforddi Cenedelaethol [ 160 kb]

Mae Cyngor ar Bopeth Cymru wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol drafft Cymru.

Yr oedd ein hymateb yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau’r canlynol:

  • Cynnwys cam-drin ariannol yn fanwl ym mhob lefel o’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol
  • Sicrhau bod yr holl ddeunyddiau ar-lein a deunyddiau cysylltiedig ar gael yn rhad ac am ddim i wasanaethau preifat a gwasanaethau’r trydydd sector sydd mewn cysylltiad â’r cyhoedd
  • Sicrhau bod cyllid digonol ar gael fel bod gwasanaethau cefnogi arbenigol yn gallu rheoli unrhyw gynnydd yn y dioddefwyr CThRh a nodir

Yn ogystal, mae ein hymateb yn cynnwys argymhellion ar gynnwys staff nad ydynt wedi'u datganoli yn y sector cyhoeddus a'r rhai sy'n darparu gwasanaethau dan gontract ar ran y sector cyhoeddus.